Prievidza: pomoc utečencom z Ukrajiny v našom regióne

Súčasná situácia je bezprecedentná a bez ohľadu na geopolitické súvislosti či otázky, ktoré rozdeľujú našu spoločnosť, považujeme pomoc utečencom z vojnou zasiahnutej Ukrajiny za základný prejav ľudskosti. Na východ od našich hraníc prebieha hrozná vojna, ktorá zasahuje konkrétne ľudské osudy!

Chceme dlhodobo pomáhať utečencom, ktorí prichádzajú do nášho regiónu. Vaše dary budú v plnej výške použité na zabezpečenie - v rámci okolností - bežného fungovania utečencov v našom regióne: nákup potravín, hygienických potrieb či úhradu priamych nákladov na ubytovanie, najmä energií. 100% vášho daru pomôže!

Na tejto iniciatíve spolupracuje mesto Prievidza, Galéria Jabloň a občianske združenie BERKAT s ukrajinskou komunitou a aktívnymi občanmi v Prievidzi a okolí

Jednorazovo
Mesačne
10€
20€
30€
50€
10€
15€
20€
30€

Potvrdením údajov súhlasíte s pravidlami používania DARUJME.sk. V ďalšom kroku Vás presmerujeme na stránku, kde bezpečne vyplníte Vaše platobné údaje a zašleme Vám aj informačný mail o dare. Ďakujeme!

Darca zároveň berie na vedomie, že poskytuje finančný dar bez protihodnoty a teda na platobnú operáciu sa nevzťahujú možnosti reklamácie platby ako pri nákupe služieb a tovarov.